Ens mou assistir i donar suport al desenvolupament de les persones, dels equips i de les organitzacions

Som un equip de professionals amb una vocació comuna, que treballem en xarxa i ens complementem quant a especialitats, enfocaments, orígens i camins.

COACHING

El coaching que practiquem des de LEDESMA CONSULTORES és el coaching ontològic, entès com un procés d’assistència al coachee per tal que assoleixi els seus compromisos i ho faci molt més enllà del que semblava prèviament possible. Es basa en l’art de fer preguntes per ajudar el coachee a través de l’aprenentatge en l’exploració i el descobriment de noves creences, que tenen com a resultat l’assoliment dels objectius. Ens basem en el model de canvi d’observador de R. Echeverría.

El coaching parteix del principi de respectar al coachee com a expert en la seva vida i en el seu treball. Basant-nos en aquest fonament, entenem que les nostres responsabilitats com a coach són les següents:

Acompanyar al coachee en la tasca de descobrir, aclarir i definir el que vol aconseguir

Estimular l’autodescubriment del coachee

Donar servei al coachee per tal d’assolir estratègies i solucions generades per si mateix

Mantenir al coachee en una actitud responsable i conseqüent


Les etapes per les que acostuma passar un procés de coaching són les següents:

1

Creació de context

2

Definició de la situació actual, on el coach enfoca el problema

3

Definició de la situació ideal, on el coachee declara el compromís

4

Aprenentatge, on es treballen els comportaments, les actituds, les emocions, les creences i els valors que porten al coachee a uns resultats concrets

5

Pla d’acció, on defineixen accions específiques segons els objectius definits i els compromisos adoptats

6

Seguiment

The Leadership Circle Profile ™

Per optimitzar els processos de coaching utilitzem TLCP com a eina. The Leadership Circle Profile ™ és una eina d’avaluació 360º. Comparativament amb altres eines de feedback 360º TLCP presenta els següents beneficis:

Més revelador

L'única eina que connecta patrons de comportament amb hàbits de pensament (creences limitadores).

 

Més avançat

Amb documentació breu, revela instantàniament les oportunitats clau per al desenvolupament del teu lideratge.

 

Més que una simple avaluació

Té un ric fonament teòric i compara el teu perfil de lideratge amb el grup de referència estadísticament vàlid (20.000 directius).

Més eficient

Permet un gran avenç en el procés de coaching, tant com a punt de partida com quan a punt d'avenç.

Més dinàmic

Facilita un resultat visual de gran impacte.

Acceptació

Es tracta una eina utilitzada per organitzacions locals, nacionals i internacionals, així com per administracions públiques.

"Formem un equip de coaches certificats per la ICF i ens adherim al seu codi deontològic"
CONSULTORÍA RRHH

Acompanyem les organitzacions en la implantació de sistemes com:

 SISTEMES
 DE RRHH

ANÀLISIS DE CLIMA LABORAL

COMUNICACIÓ

DESCRIPCIÓ DE LLOCS DE TREBALL

POTENCIALS I ALTS POTENCIALS

IMPLANTACIÓ DE SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT

DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES

GESTIÓ PER COMPETÈNCIES

 SISTEMES DE
 DIRECCIÓ

ENFOCAMENT ESTRATÈGIC I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

DIRECCIÓ PER OBJECTIUS

Senzillesa, autonomia i implicació

La nostra metodologia de treball es basa en la senzillesa, l’autonomia i la implicació. Sovint sistemes molt complexos no garanteixen la continuïtat i l’aplicació dels sistemes dissenyats. Per això apliquem una metodologia simple i suficient, sempre alineada amb la cultura del client. A més, potenciem que el client, un cop implementat el sistema, sigui autònom en la seva posterior gestió. Per això treballem de costat amb les persones internes que es designin al projecte per afavorir el seu aprenentatge i la seva autonomia. Finalment, considerem un factor clau d’èxit la implicació dels col·lectius afectats.

FORMACIÓ
1500

Ajudem a desenvolupar-se a més de 1500 persones cada any

Sigui quina sigui la funció que exercim en una organització, un mix adequat de coneixements, habilitats i actituds és el que ens assegura un alt nivell d’acompliment en el nostre lloc de treball. És per això que en la formació treballem tant els coneixements, com especialment les habilitats i les actituds.

Dissenyem i desenvolupem formació a mida per a col·lectius d’una mateixa organització, dirigida i orientada a les necessitats específiques, tant de l’organització com de les persones, adaptada a la seva cultura i estil.

 Els col·lectius
 amb els
 quals treballem:

COMANDAMENTS

COMITÈS DE DIRECCIÓ

PERSONAL TÈCNIC I ESPECIALISTA

PERSONAL ADMINISTRATIU

Algunes de les formacions que realitzem, són les següents:

 SABER
 FER

DESENVOLUPAMENT D'HABILITATS I COMPETÈNCIES

ANÀLISI DE PROBLEMES I PRESA DE DECISIONS

DINÀMIQUES DE GRUP PER A LA CONDUCCIÓ DE REUNIONS

GESTIÓ DE PROJECTES

GESTIÓ DEL TEMPS

ORIENTACIÓ AL SERVEI I ATENCIÓ AL CILENT INTERN I EXTERN

PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL TREBALL PERSONAL

PRESENTACIONS AMB IMPACTE I INFLUÈNCIA

REUNIONS EFECTIVES

TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I PRESENTACIONS EN PÚBLIC

TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ

 SABER
 SER

DESENVOLUPAMENT D'ACTITUDS

ACLARIR LA NOSTRA MENT

AUTOCONFIANÇA I EFICÀCIA

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

LA COMUNICACIÓ NO-VIOLENTA

 

L’ERROR COM A OPORTUNITAT D’APRENENTATGE

MINDFULLNESS: VIURE AMB PLENA CONSCIÈNCIA

MODELS MENTALS I ESCOLTA ACTIVA

PROACTIVITAT: UN HÀBIT SA

RELACIONS INTERPERSONALS BASADES EN VALORS

RESILIÈNCIA

TRANSFORMA ELS TEUS HÀBITS

 SABER SER I
 SABER FER

DESENVOLUPAMENT D'HABILITATS I ACTITUDS

COMUNICACIÓ ASSERTIVA

CONSTRUIR CONVERSES PODEROSES

EMPATIA I ASSERTIVITAT

GESTIÓ DE CONFLICTES

 

GESTIONAR L’ESTRÈS EN EL TREBALL

INNOVACIÓ I CREATIVITAT

PENSAMENT SISTEMÀTIC I VISIÓ GLOBAL

SABER ESCOLTAR

 

FUNCIÓ DIRECTIVA

COM DONAR I REBRE FEEDBACK

COMUNICACIÓ AMB L’EQUIP DE TREBALL

CREACIÓ D’UN ESPERIT D’EQUIP DES D’UNA VISIÓ SISTÈMICA

DIRECCIÓ PARTICIPATIVA PER OBJECTIUS

EL ROL DEL LÍDER

ESTRATÈGIES DE MOTIVACIÓ DELS EQUIPS DE TREBALL

GESTIÓ DE CONFLICTES AMB I DINS L’EQUIP DE TREBALL

GESTIÓ DEL CANVI

LA CULTURA DE LIDERATGE A L’ORGANITZACIÓ

L’ENTREVISTA D’AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT

LÍDER COACH

LÍDER FORMADOR

LIDERAR DES DE LES PRÒPIES FORTALSESES I LES DE L’EQUIP

LIDERATGE I AUTO-LIDERATGE: UN MODEL GLOBAL

LIDERATGE I GESTIÓ D’EQUIPS

MENTORING I DESENVOLUPAMENT DE LES PERSONES DE L’EQUIP

TÈCNIQUES D’APRENENTATGE I TRANSMISSIÓ

TÈCNIQUES DE DELEGACIÓ EFECTIVA

FORMACIÓ DE FORMADORS

AVALUACIÓ DE LA FORMACIÓ

DINÀMIQUES GRUPALS PER A FORMADORS

DISSENY D’ACCIONS FORMATIVES I METODOLOGIES DIDÀCTIQUES

FORMACIÓ DE FORMADORS

FORMACIÓ DE FORMADORS EN ENTORNS VIRTUALS

GESTIÓ DE CONFLICTES PER A FORMADORS

IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES I PLA DE FORMACIÓ

MISTERY COACH PER A FORMADORS

LA GESTIÓ DEL GRUP EN SITUACIÓ DE FORMACIÓ

TÈCNIQUES DE PRESENTACIÓ PER A FORMADORS

FLIPPED CLASSROOM APLICADA A LA FORMACIÓ

REFERÈNCIES
LEDESMA

Som un equip de consultors professionals a la disposició de les organitzacions amb una vocació comuna, que treballem en xarxa i ens complementem quant a especialitats, enfocaments, orígens i camins. Ens mou assistir i donar suport al desenvolupament de les persones, dels equips i de les organitzacions. Els valors que regeixen les nostres actuacions són el compromís, l’honestedat, la complicitat i la senzillesa.

CONTACTE

    Nom

    Email

    Assumpte

    Missatge